Ordførers hjørne 9. februar 2024

Nå starter vi opp arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Denne planen er kommunens overordnede styringsdokument, som peker ut den langsiktige utviklingen. Kommuneplanens samfunnsdel angår alle som bor, jobber og lever i Færder kommune, og vi vil derfor invitere innbyggerne til en bred medvirkningsprosess.  Jeg håper du har lyst til å delta i dette. 

Næringslivsfrokost med tema arbeidsinkludering

Via Færder var vertskap for en næringslivsfrokost i regi av Tønsberg og Færder Næringsforening og i samarbeid med Færder kommune. Hovedtemaet for møtet var arbeidsinkludering, med fokus blant annet på inkludering av flyktninger. Dette var Tønsberg og Færder næringsforenings aller første næringslivsfrokost, etter at næringsforeningene i Færder og Tønsberg slo seg sammen høsten 2023. Leder for flyktningtjenesten i Færder kommune og ansatte ved Tønsberg Læringssenter fortalte hvordan de jobber for å få ukrainske flyktninger ute i arbeidslivet, og oppfordret bedrifter til å gi noen en sjanse. Jeg støtter dette fullt og mener at arbeidslivet er den viktigste veien til å bli inkludert i vårt samfunn.

Yoga i Vestskogen barnehage

Kommunedirektør Kristin Nilsen og jeg besøkte barnehagene Vestskogen, Labakken og Herstadløkka. Siden i fjor høst er vi ute og besøker kommunens alle virksomheter for å bli kjent med tjenestene og ansatte, og nå var turen kommet til disse tre barnehagene. På Labakkens uteavdeling var barna veldig nysgjerrige på ordførerkjedet, og samtlige mente at kommunevåpenet i kjedet er en haifinne (og ikke et seil).  Barna lurte også på om jeg bor i et slott, noe jeg kunne avkrefte. I Vestskogen barnehage ble jeg invitert med på yoga. Her er det fokus på bevegelse, avspenning og positive affirmasjoner, der barna sier til seg selv "Jeg er god nok", "Jeg er sterk" og "Jeg er verdifull".  Jeg synes at dette er et flott tiltak, som bidrar positivt til barnas fysiske og mentale helse. 

Fastelavnsris til inntekt for arbeid med kvinnehelse

Jeg ble invitert til Nøtterø Sanitetsforening på Grindløkken for å lage fastelavnsris. Jeg fikk god informasjon om det viktige arbeidet som sanitetsforeningen gjør, bl a de årlige fastelavnsrisene, som selges til inntekt for arbeid med kvinnehelse. Du finner fastelavnsrisene fra Nøtterø Sanitetsforening i flere matvarebutikker, og jeg vil oppfordre deg til å kjøpe med deg et ris når du er og handler.

Geitmyra gir 6.klassinger kunnskap og matglede

Sammen med næringssjefen og virksomhetsdirektør for oppvekst besøkte jeg Geitmyra matkultursenter for barn. Vi fikk servert et velsmakende måltid, hvor 6. klassingene fra Ringshaug barneskole sto for maten. Alle 6.-klassinger i Tønsberg har mat- og helseundervisning på Geitmyra, og i Færder vil det bli satt i gang prøveprosjekt med 6.klassinger på Teie skole. Gårdbrukerne Bjertnæs & Hoel og Brødrene Freberg fra Færder kommune er viktige støttespillere, og senteret bruker varer fra lokale matprodusenter så langt det er mulig.

Med hilsen Tom Mello, ordfører.