Stor oppslutning rundt temaet inkludering i idretten i Færder!

Vel 100 personer var onsdag kveld samlet på kulturscenen på Labakken skole for å la seg inspirere og å gi innspill til hvordan flere personer kan få ta del i idrettsfellesskapet i Færder. Det kom frem mange gode innspill!

Styremedlem i Færder idrettsråd, Gro Gulliksen, styrte sofapraten med Jonis Josef og Phillip Cocker på Labakken skole onsdag kveld.

Færder idrettsråd arrangerte i samarbeid med kulturenheten i Færder kommune en kveld for engasjerte og aktive i idrettslagene i Færder. Temaet for kvelden handlet om hvordan kommunen, idrettsrådet og idrettslagene kan spille på samme lag for at enda flere personer skal få delta i idrettsfelleskapet i Færder. Jonis Josef satte stemningen med et morsomt skråblikk på hverdagsinkludering- og ekskludering, krav og forventinger samfunnet har til den enkelte. Philip Cocker fra Minotenk tok arbeidet med inkludering ned på et hverdagsnivå og et viktig poeng var at det må holdes enkelt og at man ikke må være redde for å prate med hverandre. 

Mange nyttige innspill

Alle som var til stede denne kveld fikk anledning til å komme med sine innspill gjennom en live digital undersøkelse der svarene anonymt ble presentert fortløpende på storskjerm. Det kom mange gode innspill til det videre arbeidet med å finne gode samarbeidsformer mellom kommunen, Færder idrettsråd og idrettslagene. Målet er at flere personer skal kunne delta i idrettsfellesskapet i Færder - og at Færdersamfunnet på sikt oppfyller Fritidserklæringen for barn- og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. 

For eksempel var det en tydelig tilbakemelding fra deltagerne om at kjennskap til tilbudene i idrettslagene, at tilbudene er tilgjengelige og mulig å komme seg til, samt økonomi, er viktige forutsetninger for at flere skal kunne delta i idretten. Det ble også fremhevet at god kommunikasjon, informasjon, støtte hverandre og det å snakke mer sammen, blir viktige forutsetninger i det videre samarbeidet mellom kommunen, idrettsrådet og idrettslagene.

Varaordfører Anders Mathisen (Frp) var til stede og oppsummerte det hele. Han lot seg også inspirere til å jobbe for inkludering på flere nivåer til det beste for Færdersamfunnet. 

- Det er klart at en slik kveld med så mye folk og inspirerende innledere er en tankevekker for hva jeg som politiker i Færder kan gjøre for et enda mer inkluderende Færdersamfunn. Samtidig får det meg til å reflektere over alle de små tingene i det daglige jeg selv kan gjøre for folk rundt meg. Der jeg kan bidra til at noen får en litt bedre hverdag gjennom å delta i et felleskap,  er det min plikt som medmenneske å gjøre nettopp det, avslutter Mathisen.

Veien videre

Færder idrettsråd og Færder kommune skal samarbeide videre om inkluderingsprosjektet der alle innspillene fra gårsdagen vil spille en viktig rolle. I arbeidet vil også idrettslagene involveres i tiden fremover.

- Færder idrettsråd er godt fornøyd med oppmøtet, og gjennomføringen av arrangementet. Det har vært en inspirerende kveld sammen med idrettslagene, sier styreleder i idrettsrådet Nils Petter Johansen.  - Vi skal nå sammen med kommunen og idrettslagene jobbe videre med dette inkluderingsprosjektet og finne ut hva vi skal prioritere i det videre arbeidet sammen. Det er ingen tvil om at skal vi få til at flere barn, unge og voksne får til å bli en del av idrettsfellesskapet i Færder, må vi tenke, snakke og jobbe sammen. Enda mer enn vi tidligere har gjort, avslutter Johansen.