Kunngjøringer og høringer

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Kommunestyret i Færder kommune har i møte 10.02.2021 (KS-sak 002/21) i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 vedtatt oppheving av bebyggelsesplan nr. T78 for Mostranda camping.

Kommunestyret i Færder kommune har i møte 10.02.2021 (KS-sak 003/21) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtatt oppheving av detaljregulering nr. 2019006 for Mostranda-Mo-Utmarken. 

Færder kommune har reist navnesak i forbindelse med etablering av tilkomst til utbyggingen av «Lille Kjære» og fradeling av eksisterende Ormeletveien. Hovedutvalg for oppvekst har vedtatt hvilke navn som skal ut offentlig høring i saken.

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 13.01.2021 (HK-sak 004/21) i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering nr. 2020007 for Brua til offentlig ettersyn. 

Oppstart av navnesak 2021/41 - Nesberget/Nesåsen - i Færder kommune Oppstart av navnesak 2021/41 - Nesberget/Nesåsen - i Færder kommune.

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 02.12.20 (HK-sak 359/20) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering nr. 2018003 Vestveien 303 til offentlig ettersyn.