Kunngjøringer og høringer

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Organisasjonsutvalget i Færder kommune vedtok den 7. april 2021 å sende forslag til nytt reglement for kontrollutvalget i Færder kommune på høring (ORG- 003/21).

Frist for uttalelse: 21. mai 2021.

Færder kommune kunngjør med dette at det er vedtatt tildeling av veinavnet Mathilde Henriksens vei  på tilkomstveien til Labakken skole.