Nedsatt konsesjonsgrense (boplikt) for Brua Hjemseng brygge i tillegg til Tjøme, Brøtsø og Hvasser

Landbruksdirektoratet vedtok med hjemmel i konsesjonsloven § 7 16. november 2021 nedsatt konsesjonsgrense (boplikt) for Brua Hjemseng brygge i tillegg til Tjøme, Brøtsø og Hvasser.

Dokumenter