Fakta om barnehager i Færder kommune

Barnehagefakta er en side drevet av Utdanningsdirektoratet som presenterer relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass.

Barnehagefakta

Tallene i barnehagefakta er basert på opplysninger som barnehagene selv rapporterer inn i desember hvert år, og de kvalitetssikres av kommunen og Utdanningsdirektoratet. Resultater fra Utdanningsdirektoratets Foreldreundersøkelse presenteres for de barnehagene som har gjennomført den.

Nøkkeltall om barnehagene kan være nyttige både for foresatte til barn i barnehagen og for andre med interesse for barnehager.

Tallene som presenteres på Barnehagefakta rapporteres inn årlig, og det er viktig å være oppmerksom på at situasjonen kan ha endret seg siden tallene ble rapportert inn.

Hvilke nøkkeltall finner du på Barnehagefakta?

I dag finner du informasjon om

  • ansattes utdanningsbakgrunn
  • antall barn per ansatt i barnehagen
  • om barnehagen oppfyller pedagognormen
  • resultater fra Foreldreundersøkelsen

Artikkelliste