Redusert foreldrebetaling barnehage

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling gis til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense.

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning for redusert betaling i barnehagen for familier med lav inntekt. Husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 559.167,-  betaler maks 6 prosent av inntekten.

Fra 1. august 2019 har alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehage per uke. Inntektsgrensen er fra og med 01.08.2023 satt til kr. 615.590,-

Ordningen er søknadsbasert og det må søkes på nytt for hvert barnehageår, foreldre/foresatte som har inntekt under inntektsgrensen sender inn søknad om redusert foreldrebetaling på eget skjema. 

Søk her

Gratis kjernetid

For barnehageåret 2023/2024 gjelder da gratis kjernetid for barn født i 2018, 2019, 2020 og 2021. Barn født i 2021 har rett på gratis kjernetid fra og med 01.08.23, uavhengig av når de fyller to år. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart.

Det søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på samme søknadsskjema.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni, for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august. Søknader behandles deretter fortløpende og vedtak blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er kommet inn. Søknadene behandles av administrativ stab oppvekst (AMS).

Slik søker du om redusert foreldrebetaling 

Det søkes om redusert foreldrebetaling på eget skjema. Dersom du har barn i barnehage og SFO søkes det for alle barna i samme skjema. 

  • Skjema skal inneholde inntektsopplysninger om hver forelder /foresatt/samboer/partner i husholdningen 
  • Siste års skattemelding skal vedlegges søknaden. 
  • Søknader mottatt i løpet av skoleåret gjelder fra måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt og har ikke tilbakevirkende kraft. 

Dokumentasjon av inntekt 

  • Skattemeldingen skal legges ved søknaden som dokumentasjon 
  • Det skal leveres kopi av siste skattemelding for alle i husholdningen, foreldre som bor sammen/foresatte/samboere/partnerskap. 
  • Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd, eller har felles barn. 
  • Dersom inntekten er endret fra siste skattemelding skal det legges ved dokumentasjon på denne endringen i tillegg til skattemeldingen. 

Dersom du ikke har en skattemelding eller inntekten er endret fra skattemeldingen

Dersom man ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt.

Dersom man har vesentlig endret inntekt fra siste skattemelding må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt i tillegg til skattemeldingen.

Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 mnd. Følgende dokumentasjon kan sendes inn:​

Regler for foreldrebetaling

Mer informasjon om regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager er beskrevet i barnehagenes vedtekter.

 
Private barnehager har egne regler, se barnehagenes nettsider.

Kontaktinformasjon

Skoleadministrasjonen i Færder kommune

E-post: ams@faerder.kommune.no

Telefon: 33 39 00 00