Foreldreutvalg

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Færder kommune er et formelt utvalg for private og kommunale barnehager.

FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagene. De jobber for kvalitet og gode oppvekstvilkår for barna. Deres oppgave er å se på de overordnede strukturelle sammenhengene som påvirker hverdagen til barna.

Kontaktinformasjon: fub.faerder@gmail.com eller Facebook: FUB Færder

Styret i FUB Færder

  • Maria Nordvik Sætre, leder                         
  • Charlotte Torvik, nestleder
  • Guro Røyset, sekretær
  • Vilde Bartz-Johannessen, styremedlem
  • Reidun Markhus, styremedlem

Referater

Møte FUB 23.01.2023 (PDF, 83 kB)

Møte FUB 21.11.2022 (PDF, 30 kB)

Møte FUB 17.10.2022 (PDF, 10 kB)

Møte FUB 29.08.2022 (PDF, 98 kB)