Programvare og personvern

Personvernsregler for barns opphold i barnehage og skole.
I forbindelse med barns opphold i barnehage og skole, melder det seg ofte spørsmål som gjelder barnas personopplysninger. Når kan opplysninger utleveres, og hvilke opplysninger er det ikke greit å gi fra seg?

Datatilsynets sider om "Barn, unge og skole" gir gode, oppdaterte svar på disse spørsmålene.

Barn, unge og skole | Datatilsynet

Programvare/apper som kan bli brukt i skolehverdagen

Lista under inneholder pedagogiske programmer, nettsider og apper kommunen har godkjent. Lista vil være dynamisk og oppdateres ved behov. Skoler kan i enkelte tilfeller ha inngått egne avtaler med leverandører, disse vil ikke komme frem av denne listen. De skal likevel ha gått gjennom samme kvalitetskontroll som de sentrale.

Liste over programvare/apper og personopplysningskategorier
Program/app Bruksområde Kategori av personopplysninger som behandles
TV2 Elevkanalen Undervisning og innholdsproduksjon Brukerprofil, innloggingshistorikk, navn, tilhørighet til gruppe, epost, skoletilknytning, IP-adresse, bruksmønster
Campus Inkrement Undervisning og innholdsproduksjon Navn, epost, kurshistorikk, oppgavebesvarelser
Lingdys SKOLE Skrivestøtteverktøy Navn, ID for organisasjon, FEIDE-ID, teknisk informasjon om enheten som er i bruk
Showbie Læringsplattform for 1.-3.trinn Påloggingsinformasjon, brukerprofilinformasjon, elevoppgaver, karakterer, interaksjoner, meldinger, IP-adresse, lokasjon, skolenavn, skoletype, betalingsinformasjon (administratorer)
Ordnett (Gyldendal) Digital ordbok Navn, epost, skoletilhørighet, klassetrinn, gruppetilhørighet, målform, rolle (elev/lærer)
Barnas Valg (Redd barna) Undervisning og innholdsproduksjon FEIDE-ID, organisasjonstilhørighet, gruppetilhørighet
Trygg trafikk Undervisning Navn, epost, kurshistorikk, oppgavebesvarelser, rolle, rettighet, organisasjonsnummer, navn på organisasjon
Spekter Digital Elevundersøkelser, brukes av elever, lærere og skoleadministrasjon Fødselsår, navn, epost, kjønn, tilhørighet
Cappelen Damm SKOLEN Undervisning og innholdsproduksjon Organisasjonsnummer, skolenavn, rolle, FEIDE-ID, navn, epost, grupper, trinn
Conexus Engage Kartleggingsverktøy, brukes av lærere og skoleadministrasjonen Navn, kjønn, fødselsnummer, epost, brukernavn, mobil, skole, klasse, kartlegginger, resultater, aldersgruppe (måned/år)
Conexus Insight Kartleggingsverktøy, brukes av lærere og skoleadministrasjonen Navn, epost, brukernavn, FEIDE-ID
Kartleggingsverktøyet i grunnleggende norsk (Udir) Undervisning og innholdsproduksjon, brukes av lærere og skoleadministrasjon Om brukeren: påloggingsopplysninger, kryptert fødselsnummer, navn, mobilnummer, epost. Om den registrerte: navn, fødselsnummer/d-nummer, trinn, tidspunkt for ankomst Norge, morsmål, språk eleven snakker, språk eleven skriver, opplysninger om nivå på; lesing, skriving, ordforråd, muntlig kommunikasjon, uttale. Evt. opplysninger i fritekstfelt
Ouriginal (Prio) Plagiatkontroll Epost, personlig skrivestil, språk, IP-adresse, navn, målform, eventuell fritekst i dokumenter, eposter og innsendinger
Samtavla (UiO) Undervisning og innholdsproduksjon, brukes av elever, lærere og skoleadministrasjon Gruppetilhørighet, organisasjonstilknytning, navn
Ludenso AS Undervisning og innholdsproduksjon, brukes av elever, lærere og skoleadministrasjon navn, fødselsnummer, epost, mobil, stillingstittel, jobbtelefon, Feide-ID
Alle Teller! (Matematikksenteret NTNU) Kartleggingsverktøy, brukes av lærere og skoleadministrasjonen Navn, tilhørighet, rettighet, entydig navn for brukerens vertsorganisasjon, navn på organisasjon, entydig navn for brukerens organisasjonsenhet, primærtilknytning til organisasjon, epost, foretrukket språk, bruker-ID
Minecraft Education Undervisning og innholdsproduksjon, brukes av elever, lærere og skoleadministrasjon Brukernavn, epost, microsoft-konto
Book Creator Elevene kan lage sine egne digitale bøker, eller læreren kan lage bøker elevene kan jobbe i. Lokal bruk på enheten
Clips Lag videoer og historier med animasjoner, grafikk, emojier og tekst Lokal bruk på enheten
Garageband Touch-instrumenter og innspillingsstudio for å lage musikk Lokal bruk på enheten
iBooks App for digitale bøker Lokal bruk på enheten
iMovie App for filmredigering Lokal bruk på enheten
Numbers App for regneark Lokal bruk på enheten
Creaza  Cartoonist, og Audioeditor, hvor man kan lage egne lydfiler som hørespill og podkaster. Tankekartprogram også inkludert i nettversjon. Feide-ID, epost, navn, brukernavn.
blue-bot App for å lære programmering + koble med roboten Lokal bruk på enheten
Blue`s Blocs App for å lære programmering + koble med roboten Lokal bruk på enheten
Google Earth Karttjeneste Brukes uten innlogging
Google Translate Oversettelsesprogram Brukes uten innlogging
Bookbites Digitale bøker, kobles mot biblioteklånekort. Lokal bruk på enheten
KeyNote Presentasjonsverkstøy Lokal bruk på enheten
Pages Skriveprogram Lokal bruk på enheten
Kahoot Delta i quizzer Koblet mot Office365-kontoen
Kaptein Morf Lesetreningsapp FeideID, førstespråk, aldersgruppe, rolle, brukeropplysninger (elev), liste med elever (lærer)
Scratch Junior Programmeringsapp Lokal bruk på enheten
Kidspiration Maps Tankekartprogram Lokal bruk på enheten
Skoleskrift 3 SLT+ program for begynneropplæring Lokal bruk på enheten
Swift Playground Programmeringsapp Lokal bruk på enheten
Tella Begynneropplæring fra Matematikksenteret Lokal bruk på enheten
GraphoGame: Lær norsk Leseopplæring Lokal bruk på enheten
Kor Arti  Playback-program Feide-ID, epost, navn og brukernavn

Kontaktinformasjon

Skoleadministrasjonen i Færder kommune

E-post: ams@faerder.kommune.no

Telefon: 33 39 00 00