Overgang fra barneskole til ungdomsskole

Barneskole og ungdomsskole skal i samarbeid med foresatte og skolen legge til rette for at barn kan få en trygg og god overgang fra 7. trinn til 8. trinn. Derfor legger kommunen vekt på systematisk samhandling og dialog som starter tidlig på 7. trinn.

Systematikken er nedfelt i «Rutine for overgang barneskole-ungdomsskole» (PDF, 162 kB). Barn og foresatte skal være trygge på at ungdomsskolen kjenner det enkelte barns behov slik at skolehverdagen kan tilpasses allerede fra første skoledag på ungdomsskolen. Hensikten med rutinen er ikke bare å sikre dialog rundt det enkelte barn, men også at barneskolen kjenner ungdomsskoles læringsmiljø, og at ungdomsskolene kjenner barneskolens læringsmiljø. Hensikten er at barna får en så myk overgang som mulig, at ungdomsskolelærerne har oversikt over elevgruppen som kommer, samt god kjennskap til den enkelte elev.