Saksgang ved Søknad om skolegang i annen krets – ved overgang til ungdomstrinn

  • Foresatte søker (velg skjema: Søknad om skolegang i annen krets), innen 28. februar 2022.
  • AMS (Administrativ stab, Oppvekst og kunnskap) starter saksbehandling 1. mars 2022.
  • AMS fatter vedtak som sendes ut 1. april 2022, og plasserer eleven på aktuell skole og varsler eventuelt med sluttmelding om bytte av skole dersom det er aktuelt:
    • Mottaker: Foresatte, skolehelsetjeneste
    • Kopi: Avgiverskole v/rektor og arkivsystem
  • Foresatte kan klage på vedtak innen 3 uker.
  • Klage som opprettholdes videresendes til Statsforvalter i Vestfold og Telemark.
Skoleadministrasjon Færderskolene
E-post
Telefon 33 39 00 00