Informasjon om koronavirus

Vi har samlet all informasjon om koronaviruset her.

Hvis du kjenner symptomer på smitte, kan du bestille test på luftveisklinikken.

Bestill time digitalt fra skjema (innlogging med bank ID)

Testtelefon 33 31 04 00
Telefontider: mandag-fredag fra kl. 08.30-15.00, lørdag og søndag fra kl. 09.00-14.00.

Færder kommunale foreldreutvalg (FKFU)

Er et felles samarbeidsfora for skolene i Færder.

FKFU - Færder kommunale foreldreutvalg - er et felles samarbeidsforum og høringsinstans for skolene i Færder. De møtes ca. 5 ganger i året for å drøfte saker som berører flere skoler. Dette kan handle om elevpermisjoner, gratisprinsippet, ordensreglement, leirskole mm. FKFU er ikke et lovpålagt utvalg. Det er opprettet og driftet av de foresatte. Kommuneadministrasjonen deltar dersom det er ønske om det. En representant fra hver FAU i skolene i kommunen deltar i FKFU. De siste årene har bruken av FKFU som høringsinstans mot skolene vært nedtonet da skolenes FAU har vært en bedre og mer permanent kanal for dette.

FKFU er et selvstendig organ hvor kommunen ikke har noen rolle annet enn at Skolesjefen (Virksomhetsleder skole) stiller på møtene så langt det lar seg gjøre, og svarer på spørsmål. Dette i motsetning til FAU/SU/SMU som er lovpålagt og hvor kommunen har en aktiv og forpliktende rolle. 

Skolesjefen ønsker et godt samarbeid med FKFU og har hatt dette i mange år. Skolesjefen vil stille på møtene så langt det lar seg gjøre for å svare på spørsmål, informere og evt ta saker videre i systemet o.l.

Kontakt med FKFU kan rettes via skolens FAU eller rektor.