Skolebytte

Følgende retningslinjer gjelder for skolebytte i Færder kommune:

1.  Det er ikke fritt skolevalg i Færder kommune. Kommunen har kretsgrenser og dermed en nærskole som barnet sokner til.

2.  Færder kommune åpner for å innvilge søknader om skolebytte, men gjør alltid en vurdering i forhold til: 

  • A. om det medfører klassedeling
  • B. om det er spesielle forhold rundt barnet som må tas hensyn til
  • C. om det er spesielle forhold på det trinnet som det søkes om overflytting til

Hvis du ønsker å søke om å bytte skole, finner du de forskjellige søknadsskjemaene på siden: Flytting og bytte av skole.

Ta kontakt med skoleadministrasjonen hvis du har spørsmål: e-post: ams@faerder.kommune.no / telefon 409 11 500. 

Skolebytte skjer fortløpende.

Her finner du informasjon og søknadskjema når flytting medfører skolebytte, eller om du skal flytte men ikke vil bytte skole.

Hvordan melder du skolen om adresseendring, telefon og e-post samt personnummer?

Kontaktinformasjon

Skoleadministrasjonen i Færder kommune

E-post: ams@faerder.kommune.no

Telefon: 33 39 00 00