Skolebytte

Følgende retningslinjer gjelder for skolebytte i Færder kommune:

1.  Det er ikke fritt skolevalg i Færder kommune. Kommunen har kretsgrenser og dermed en nærskole som barnet sokner til.

2.  Færder kommune åpner for å innvilge søknader om skolebytte, men gjør alltid en vurdering i forhold til: 

  • A. om det medfører klassedeling
  • B. om det er spesielle forhold rundt barnet som må tas hensyn til
  • C. om det er spesielle forhold på det trinnet som det søkes om overflytting til

Hvis du ønsker å søke om å bytte skole, finner du de forskjellige søknadsskjemaene på siden: Flytting og bytte av skole.

Ta kontakt med skoleadministrasjonen hvis du har spørsmål: e-post: ams@faerder.kommune.no.

Skolebytte skjer fortløpende.

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Skoleadministrasjonen i Færder kommune

E-post: ams@faerder.kommune.no

Telefon: 33 39 00 00