Flytting og bytte av skole

Her finner du informasjon og søknadskjema når flytting medfører skolebytte, eller om du skal flytte men ikke vil bytte skole.

Nedenfor finner du kapitler med informasjon om retningslinjer og saksgang som angår registrering av elever i grunnskolen. Hvert kapitel har link til skjema for innsending av søknad og eventuell melding av informasjon.