Skoleskyss

Tjenesten gjelder for grunnskoleelever (også ved private grunnskoler) bosatt i Færder som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

  • Er elev på 1. årstrinn med mer enn 2 kilometer til skolen
  • Er elev på 2. -3. årstrinn med mer enn 3 kilometer til skolen
  • Er elev på 4.- 10. årstrinn med mer enn 4 kilometer til skolen 
  • Er elev ved videregående skole med mer enn 6 kilometer til skolen
  • Elever i grunnskolen med særlig farlig skolevei
  • Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skoleskyss, har rett til det uavhengig av avstand mellom hjem og opplæringssted. Her gjelder også til eller fra SFO.

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti.

Les mer om skoleskyss her.

Søk om busskort

Fornye busskort (mistet/ødelagt busskort)

VKT har et erstatningsgebyr på kr. 125,- for elever som mister eller ødelegger busskortene sine.

Beløpet betales til skolen på VIPPS-nummer 123779 og meldingen merkes med elevens navn og klasse. Dette gjør eleven eller foresatte når kommunen skal bestille nytt busskort.

Fornye mistet eller ødelagt busskort

Medisinsk grunnet skoleskyss

Elever med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom kan ha rett på gratis skyss til skolen, uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Mer informasjon finner du på VKT sine hjemmesider.

Krav til helseerklæring

Søknad om medisinsk grunnlag skal dokumenteres med ny helseerklæring for hvert skoleår.

Eksterne lenker