Redusert foreldrebetaling SFO

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling gis til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense.

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i SFO for familier med lav inntekt. Familier med samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr 661.283,– har rett til redusert foreldrebetaling. Fra 1. august 2024 har familier med samlet brutto årsinntekt under kr 689.883,– rett til redusert foreldrebetaling. 

Inntektsgrensen varierer ut fra plasstype. Se tabell.

Oversikt over inntektsgrenser
Plasstype Inntektsgrense
5/5 plass kr 689.883,–
Ettermiddagsplass kr 560.267,–
3/5 plass kr 468.233,–
Morgenplass kr 210.833,–

Se denne siden for priser på SFO

Ordningen er søknadsbasert og det må søkes på nytt for hvert skoleår. 

Søk her

Søknadsfrist 

Søknadsfristen for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra og med august, er 1. juni. Søknader behandles deretter fortløpende og vedtak blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er kommet inn. Søknadene behandles av administrativ stab oppvekst (AMS).

Slik søker du om redusert foreldrebetaling 

Det søkes om redusert foreldrebetaling på eget skjema. Dersom du har barn i barnehage og SFO søkes det for alle barna i samme skjema. 

  • Skjema skal inneholde inntektsopplysninger om hver forelder/foresatt/samboer/partner i husholdningen. Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn.  
  • Søknader mottatt i løpet av skoleåret gjelder fra måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt og har ikke tilbakevirkende kraft. 

Dokumentasjon av inntekt 

Vi henter automatisk opplysninger om husholdningens inntekt fra skatteetaten.

  • Dersom inntekten er endret fra siste skattemelding skal det legges ved dokumentasjon på denne endringen.
  • Dersom man ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt.


Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 mnd. Følgende dokumentasjon kan sendes inn dersom du ikke har en skattemelding, eller inntekten er endret fra skattemeldingen:​ 

Kontaktinformasjon

Skoleadministrasjonen i Færder kommune

E-post: ams@faerder.kommune.no

Telefon: 33 39 00 00