Redusert foreldrebetaling SFO

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling gis til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense.

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i SFO for familier med lav inntekt. Familier med samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr. 634.700,- skal betale maks 6 % av inntekten for 5 dagers plass i SFO. For andre plasstyper er inntektsgrensen lavere.  

Ordningen er søknadsbasert og det må søkes på nytt for hvert skoleår, foreldre/foresatte som har inntekt under inntektsgrensen sender inn søknad om redusert foreldrebetaling på eget skjema. 

Søk her

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1. juni, for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra og med august. Søknader behandles deretter fortløpende, og vedtak blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er kommet inn. 

Slik søker du om redusert foreldrebetaling for SFO 

Det søkes om redusert foreldrebetaling på eget skjema. Dersom du har barn i barnehage og SFO søkes det for alle barna i samme skjema. 

  • Skjema skal inneholde inntektsopplysninger om hver forelder /foresatt/samboer/partner i husholdningen 
  • Siste års skattemelding skal vedlegges søknaden. 
  • Søknader mottatt i løpet av skoleåret gjelder fra måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt og har ikke tilbakevirkende kraft. 

Dokumentasjon av inntekt 

  • Skattemeldingen skal legges ved søknaden som dokumentasjon 
  • Det skal leveres kopi av siste skattemelding for alle i husholdningen, foreldre som bor sammen/foresatte/samboere/partnerskap. 
  • Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd, eller har felles barn. 
  • Dersom inntekten er endret fra siste skattemelding skal det legges ved dokumentasjon på denne endringen i tillegg til skattemeldingen. 

 

Kontaktinformasjon

Skoleadministrasjonen i Færder kommune

E-post: ams@faerder.kommune.no

Telefon: 33 39 00 00