Søk SFO-plass

Søk om SFO-plass 1.-4.trinn

Alle barn i 1.-4. trinn som trenger oppholdstid i skolefritidsordning (SFO) får plass ved påmelding. Av hensyn til planlegging av bemanningen ønskes det at du søker SFO-plass før 1. mars.

Søk SFO-plass her.

Søk om SFO-plass 5. – 7. trinn

Elver i 5.-7. trinn med særskilte behov har rett til SFO-plass.

  • Foresatte søker om plass via ordinært søknadsskjema i foresattportalen.
  • SFO-plassen er gratis med unntak av kost.
  • Plassen innvilges for et år av gangen.

Administrativ stab oppvekst kontakter skolen, når søknaden er mottatt, for vurdering av behov for plass. Dersom det er behov for vurdering fra PPT, lege eller annen instans innhentes denne etter vurdering fra skolen.

Søk SFO-plass her.