Skolestart og innskriving

SKOLESTART 2024

Første skoledag er mandag 19. august.
I løpet av våren sender den enkelte skole ut informasjon om førskoledag for barnet og informasjonsmøte for de foresatte. Foresatte oppfordres til å besøke skolenes hjemmesider, og å gjøre seg kjent med kommunens tjenester for Barnehage, skole og familie.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 2024

SFO åpner tirsdag 30. juli. Alle som søker skolefritidsordning vil få tildelt plass.
Av hensyn til planlegging av bemanningen er påmeldingsfrist til SFO for skolestartere 21. januar.
Foreldre kan til enhver tid logge seg på foreldreportalen og søke/si opp plass eller endre oppholdstid i SFO

I perioden 6.–21. januar skal foresatte logge seg inn i Foresatteportalen (via ID-porten) og registrere skolevalget for sitt barn og eventuelt søke SFO-plass.

  • Skoleinnmeldingen åpner 6. januar.
  • Skoleinnmeldingen stenges 21. januar kl. 24:00.
  • Tildeling av skoleplass kunngjøres 29. februar.

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SVARE PÅ SKOLEINNMELDINGEN

Barn som ønsker å gå på nærskolen:

Foresatte skal "Takke ja" til foreslått skole, og eventuelt søke SFO ved behov.
Bekreftelse på plassering publiseres i portalen 29. februar

Søknad om skolegang i annen krets:

Foresatte som ønsker å søke skolegang i annen krets for sitt barn, velger "Søk flere alternativer", registrerer ønsket skole og søker SFO-plassering på den skolen de søker seg til. Foresatte som søker om skolegang i annen krets for sitt barn må påregne saksbehandlingstid frem til 1. mars 2024.

Følgende retningslinjer gjelder for skolebytte i Færder kommune.

Søkere til privatskoler:

Dersom ditt barn søker seg til privatskole, så skal dere "Takke nei" til foreslått plass, og oppgi navn på privatskolen barnet søker seg til. Søknad om SFO-plass må rettes til ønsket privatskole.

Innskriving av ny elev i Færder kommune:

Familier som flytter inn til kommunen melder barnet inn via skjema på nettsiden Flytting og bytte av skole, Velg Innskriving av ny elev i Færder kommune - fyll ut og send inn.  Skjema krever innlogging via ID-porten.
Det sendes ut bekreftelse på mottatt skoleinnmelding løpende, i eget brev fra kommunen til foresatte.

Utsatt eller fremskutt skolestart:

Foresatte som ønsker å søke om utsatt eller fremskutt skolestart, Takker nei , og følger videre rutine for søknad om Framskutt eller utsatt skolestart. Det sendes ut eget vedtak fra Virksomhetsleder for skole.

Innskriving av 1. klassinger 2024/2025 i Færderskolene

5. januar sendes det ut informasjon elektronisk til foresatte om innskriving i skolen for barn født i 2018, bosatt i Færder kommune og på Husøy. Foresatte kan logge seg inn fra og med 6. januar. Systemet sender brevet til en foresatt med samme adresse som barnet. De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, vil få informasjon per post.

Foresatte som ikke har mottatt elektronisk melding eller brev i løpet av januar, bes ta kontakt per e-post: ams@faerder.kommune.no