Voksenopplæring

Sliter du med å lese, skrive eller regne? Trenger du hjelp med å snakke, eller bruke digitale hjelpemidler? Færder kommune tilbyr opplæring for voksne ved Tønsberg Læringssenter.

Voksne kan få hjelp til

• Spesialundervisning på grunnskolenivå
• Logopedi

Gjennom voksenopplæringen kan du få grunnleggende lese- og skriveopplæring, kognitiv trening, hjelp til hverdagsmatematikk og trening i digitale hjelpemidler som data, nettbrett, mobil og nettbank. Du kan også få hjelp av logoped.

Opplæringstilbudet skal øke deltagelsen i samfunnet for den enkelte. Undervisningen er tilrettelagt den enkelte og gis i klasser, grupper eller som eneundervisning. Den kan også gis som veiledning. Mer informasjon om dette fås hos avdelingsleder på telefon 33 40 68 00.

Grunnskole/realkompetansevurdering

Mangler du karakter i et eller flere fag fra norsk grunnskole? Hos Tønsberg Læringssenter tilbyr vi eksamensretta grunnskole for de som ikke har grunnskole fra tidligere eller trenger papirer på fullført grunnskole og muligheter for å få vurdert kompetanse på grunnskolens område.
• Grunnskoleopplæring
• Realkompetansevurdering (avklare behov for grunnskoleopplæring)

Norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven

Innvandrere kan ha rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Tønsberg Læringssenter: på telefon

Sentralbord: 33 40 68 00
Rektor/tjenesteleder: 33 40 68 10

eller på e-post tl@tonsberg.kommune.no

Tønsberg Læringssenter, 11 Grenaderveien11 , 3122 Tønsberg