Episode 5: Om prosjektet "Sammen mot"

Færder kommune er 1 av 3 kommuner som jobber med prosjektet "Sammen mot". Vibeke Gundersen forteller om kommunens satsing der forebygging av vold og overgrep er tema. Prosjektet går over flere år, og det jobbes nå aktivt med å finne gode former på undervisning i skole. Viktige momenter er samskaping, innovasjon og bærekraft. 

 

Alle episodene av POD TALK