Bo- og avlastningstjenesten for voksne

Bo- og avlastningstjenesten for voksne består av seks bemannede bofellesskap, et dagsenter og et arbeid- og aktivitetssenter. Ansatte i de bemannede bofellesskapene, gir også tjenester til personer som bor i egne boliger, utenfor bofellesskapene.

Les mer om tilbudene for aktivitet og arbeid.

Last ned brosjyren for bo- og avlastningstjenesten (PDF, 2 MB)

Virksomheten har også avlastning for barn og unge.

Tjenester som kan ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven

Det er Tjenestekontoret som tildeler tjenester etter Helse- og omsorgsloven.
Tjenester som kan være aktuelle er ;

  • Praktisk bistand og opplæring i stell av egen bolig, matlaging, innkjøp osv.
  • Følge til lege, tannlege, frisør, fotpleie m.m.
  • Samarbeide med andre instanser for å bidra til et så godt og helhetlig tjenestetilbud om mulig
  • Hjelp til tilrettelegging for en så meningsfylt fritid som mulig
  • Hjelp til oppfølging av personlig hygiene
  • Veiledning til god ernæring
  • Bistand  til legemiddelhåndtering
  • Helseforebyggende tiltak

Det er egenbetaling på praktisk bistand.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB) (PDF, 2 MB).
Send inn søknadsskjemaet til Tjenestekontoret.

Bo- og avlastningstjenesten for voksne - kontakt