Av-og-til

Færder kommune har inngått fireårsavtale med alkovettorganisasjonen Av-og-til. Arbeidet retter oppmerksomheten på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre. Målet er å bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

Av-og-til jobber ikke for at man skal slutte å drikke alkohol, men at alkoholbruken kan reduseres der det kan være farlig eller gå ut over andre.

Derfor følger kommunen opp nasjonale kampanjer som fokuserer på situasjoner hvor alkohol utgjør en særlig risiko. Disse er: Arbeidsliv, båt- og badeliv, graviditet, idrett og friluftsliv, livskriser, samvær med barn og unge og trafikk.