Beredskap og sikkerhet

Færder kommunes kriseledelse består av ordfører, kommunedirektør og hennes ledergruppe, kommuneoverlege, brannsjef, beredskapskoordinator samt leder for service og kommunikasjon. I tillegg kan representanter fra politi, forsvar og sivilforsvar og andre organisasjoner innkalles.

Beredskap

Beredskap omfattes av Folkehelseloven. Kommuneoverlegen er kontaktleddet mellom folkehelseutvalget og kommunens beredskap.

Psykososialt kriseteam

Teamets oppgave

Teamets oppgave er å bistå ved kriser, ulykker av et visst omfang som berører en større gruppe innbyggere. Ved kriser eller ulykker av mindre omfang kan teamet bistå med veiledning for videre oppfølging.

Om teamet

Psykososialt kriseteam består av kommuneoverlege, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, sosionom, diakon, og virksomhetsdirektør.
Kommunens psykososiale kriseteam har ikke vaktberedskap.

Hvordan henvende seg:

Legevakt: tel 116117

Kommunens sentralbord: tel 33 39 00 00

Politi og brannvesen kan også videreformidle kontakt.

Kriseinfo

Kriseinfo er en nasjonal nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

www.kriseinfo.no