Brukerundersøkelser

Færder kommune er opptatt av å gi sine innbyggere et best mulig tilbud. Det er derfor viktig å vite hvordan våre tjenestemottakere opplever kvaliteten på den tjenesten som ytes. Det gjennomføres brukerundersøkelser jevnlig, og resultatene brukes i kommunens kvalitetsarbeid.

Se resultatene fra brukerundersøkelse i 2022

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter inkl Tjøme omsorgssenter (PDF, 75 kB)

Se resultatene fra brukerundersøkelser i 2019

Smidsrød helsehus (PDF, 423 kB)
Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter inkl Tjøme omsorgssenter (PDF, 21 kB)
Tjøme omsorgssenter (PDF, 117 kB)
Pårørendeundersøkelse Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter (PDF, 428 kB)