Demenspoliklinikk

  • Demenspoliklinikken er en del av tilbudet i avdeling Vierskjær.
  • Demenspoliklinikken er åpen hver torsdag fra kl. 08.00-15.30.

Demenspoliklinikken er i tråd med samhandlingsreformen og er en del av kommunens satsing på forebygging og tidlig innsats. Poliklinikken skal bidra i utredningen og gi bedre koordinasjon av behandlingsforløpene. Antallet personer med demens er økende, og tidlig utredning og innsats for å iverksette riktige tiltak på et tidlig tidspunkt er svært viktig for den som er rammet av demens og deres pårørende.

Vårt personell

Personellet ved poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med blant annet lege, sykepleier, sosionom, ergo- og fysioterapeut.

Poliklinikken er et lett tilgjengelig og brukervennlig tilbud som gir mulighet for tidlig utredning og diagnostisering, samt veiledning og informasjon om demenssykdommen.

Utredning ved poliklinikken startes ikke før utredningsbehovet er avklart med pasientens fastlege. Målet er at den faglige kompetansen hos personalet via utredning, informasjon og veiledning skal gi kunnskap, mestring, trygghet og støtte hos brukerne og deres pårørende i en vanskelig situasjon, og at de styrkes både fysisk og psykisk til å klare seg i eget hjem. 

Demenspoliklinikken tilbyr GPS-utlån til hjemmeboende med kognitiv svikt.
Ta kontakt for nærmere informasjon.

Brosjyre demenspoliklinikk (PDF, 2 MB)

Søknad om utredning ved demenspoliklinikk (PDF, 75 kB)

Kontaktinformasjon

Demenspoliklinikk - kontaktinformasjon

Telefon: 40 91 19 56

Telefontid torsdager:
kl. 08:00–09:00 og
kl. 14:00–15:00