Hjelpemidler

Et hjelpemiddel skal bidra til å redusere praktiske problemer i hverdagen for personer med nedsatt funksjonsevne.

Langtidsutlån

For å få hjelpemidler til langtidsutlån må det være et varig behov (over 2 år eller livet ut) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det er NAV Hjelpemiddelsentral i Vestfold og Telemark som formidler langtidsutlån etter søknad og vedtak. Ergoterapeuten bistår med søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Terapeuten bruker sin faglige kompetanse om hverdagslivets aktiviteter og tilrettelegging for mestring, for å vurdere behov. NAV behandler søknaden og fatter vedtak på det rimeligste og hensiktsmessige hjelpemiddelet.

Du må selv kjøpe småhjelpemidler som f.eks. støttehåndtak, gripetang og forhøyningsklosser.

Har du behov for langtidsutlån av hjelpemidler for noen over 18 år, kan du ta kontakt med ergoterapitjenesten her

Gjelder det langtidsutlån av hjelpemidler for barn eller unge, kontakt ergoterapitjenesten på helsestasjonen her

Korttidsutlån

Hjelpemidler ved korttidsbehov kan lånes fra interkommunal hjelpemiddeltjeneste i Hedrumgaten 2 i Tønsberg. Hjelpemidlene lånes ut ved et kortvarig sykdomstilfelle eller i påvente av et fast hjelpemiddel. De kan lånes for en periode på 3 måneder, men kan forlenges ved behov. Kommunen har et begrenset utvalg av hjelpemidler:

  • Toalettforhøyer
  • Toalettstol
  • Dusjstol/-krakk
  • Badekarbrett
  • Rullator
  • Rullator med underarmstøtte
  • Manuell rullestol
  • Arbeidsstol

Det tas forbehold om at det kan være tomt for enkelte hjelpemidler på lager i perioder med stor pågang.

Alle hjelpemidler kan hentes eller returneres til hjelpemiddeltjenesten av bruker/pårørende, men kommunen kan bistå i de tilfeller det er nødvendig. Ved utlån eller henting av større hjelpemidler bistår kommunen med transport.

Ved behov for korttidsutlån av hjelpemidler, ta kontakt med hjelpemiddeltjenesten i åpningstiden, enten per telefon eller ved oppmøte. 
Åpningstid: mandag–fredag kl. 08:30–11:00, telefon: 33 31 86 50.

Reparasjon

Hjelpemiddeltjenesten kan kontaktes for reparasjon av hjelpemidler på fast utlån. Tekniker vil da vurdere hjelpemiddelet, reparere og ev. bestille deler fra NAV Hjelpemiddelsentral. Reparasjon/service inkluderer ikke enkelt vedlikehold som vask, fylle luft i dekk o.l.

Synshjelpemidler

Ved behov for hjelpemidler til syn må rapport fra optiker og øyelege fremlegges. Disse må ikke være eldre enn 6 mnd. Ved behov for synshjelpemidler, kontakt ergoterapitjenesten. Ergoterapeut/ synskontakt tar hjemmebesøk og henviser til NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark for utprøving der det er aktuelt.

Synskontakt/ergoterapeut Sigve Lønnebakke
Ring 40 90 76 34 mellom kl. 08:00–09:30
E-post: sigve.lonnebakke@faerder.kommune.no

Synskontakt/ergoterapeut Wilhelmine Lindseth
Ring 92 42 41 19 mellom kl. 08:00–09:30
E-post: wilhelmine.lindseth@faerder.kommune.no

Hørselshjelpemidler

Har du behov for høreapparater, kontakt fastlege for henvisning til hørselssentralen. For øvrige hørselshjelpemidler, tar du kontakt med hørselskontakt.

Hørselskontakt Rune Solbakken
Tlf.: 48 18 17 54
E-post: rune.solbakken@tonsberg.kommune.no

Ev. legg igjen en beskjed ved hjelpemiddeltjenesten innenfor åpningstiden kl. 08:30–11:00, telefon: 33 31 86 50.

Kontaktinformasjon

Korttidslageret

Telefon: 33 31 86 50

Telefontid:
mandag–fredag kl. 08:30–11:00

Adresse

Hedrumgaten 2, 3117 Tønsberg