Ergoterapi voksne og eldre

Ergoterapitjenesten jobber for at personer skal delta og mestre aktiviteter hverdagslivet.

Kort fortalt

  • Ergoterapeuten bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. 
  • Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig og slippe å være avhengig av annen hjelp i hverdagen. 
  • Ergoterapeuten jobber for at du kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter. 

Utfordringer med hverdagsaktiviteter - hverdagsmestring

Hverdagsmestring handler om å kunne utføre meningsfulle og nødvendige aktiviteter i hverdagslivet. Aktivitet kan innebære læring, arbeid, aktiviteter i eget hjem og personlig omsorg. En ergoterapeut bistår med tiltak for at du skal kunne mestre daglige gjøremål og aktiviteter tilpasset akkurat ditt liv, både i og utenfor hjemmet. 

Målgruppe

Alle hjemmeboende personer over 18 år som har vanskeligheter med å utføre dagliglivets aktiviteter.

Basert på en faglig vurdering og i samarbeid med deg, kan ergoterapeuten bidra med:

  • Samtale om viktige aktiviteter for deg og hvordan din hverdag er nå.
  • Funksjonsvurdering, kartlegging og observasjon av hvordan du utfører dine daglige aktiviteter. 
  • Trene på å utføre/mestre dine daglige aktiviteter.
  • Råd og veiledning om hvordan boligen din og/eller andre arenaer du ferdes på kan tilpasses og gjøres funksjonell for deg.
  • Bistå med å vurdere behov for tekniske hjelpemidler, søknad og opplæring i bruk. 

Synskontakt

Ved behov for hjelpemidler til syn må rapport fra optiker og øyelege fremlegges. Disse må ikke være eldre enn 6 mnd. Ved behov for synshjelpemidler, kontakt ergoterapitjenesten. Ergoterapeut/ synskontakt tar hjemmebesøk og henviser til NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark for utprøving der det er aktuelt.

Ergoterapeut Sigve Lønnebakke
Ring 40 90 76 34 mellom kl. 08:00–09:30
E-post: sigve.lonnebakke@faerder.kommune.no

Ergoterapeut Wilhelmine Lindseth
Ring 92 42 41 19 mellom kl. 08:00–09:30
E-post: wilhelmine.lindseth@faerder.kommune.no

Hørselskontakt

Har du behov for høreapparater, kontakt fastlege for henvisning til hørselssentralen. For øvrige hørselshjelpemidler, tar du kontakt med hørselskontakt.

Hørselskontakt Rune Solbakken
Tlf.: 48 18 17 54
E-post: rune.solbakken@tonsberg.kommune.no

Ev. legg igjen en beskjed ved hjelpemiddeltjenesten innenfor åpningstiden kl. 08:30–11:00, telefon: 33 31 86 50.

Sigve Lønnebakke
Ergoterapeut
E-post
Telefon 40 90 76 34
Wilhelmine Lindseth
Ergoterapeut
E-post
Telefon 92 42 41 19
Malin Skansen
Ergoterapeut
E-post
Helga Grinde Backe
Ergoterapeut
E-post
Telefon 95 02 87 70
Hanne Marie Daleng
Ergoterapeut
E-post
Telefon 91 85 13 52