Kreftkoordinator

Kommunens kreftkoordinator kan bistå pasienter og deres pårørende i alle faser av sykdommen. Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt. Kreftkoordinator skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, og skal kunne koordinere disse ved behov.

Kreftkoordinator kan bistå med

  • Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende
  • Informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
  • Hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
  • Legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende
  • Kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ønskelig

Kontaktinformasjon

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt pr telefon direkte, eller via kommunens tjenestekontor.

Nina Ulfsten
Telefon 948 10 182

Tilgjengelig på telefon mellom kl. 08.00-15.00 

Tjenestekontoret
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag
kl. 09:00–14:00