Hjemsengveien omsorgsboliger

Våre omsorgsboliger er boliger som er tilpasset personer med hjelpebehov på grunn av helsesvikt. Boligen er beboeres hjem. Leieboer inngår en husleiekontrakt med Færder kommune og betaler husleie og strøm til kommunen. Alle beboere er ansvarlig for å ha egen innboforsikring.

Slik søker du

Når leiligheter er ledige, lyses de ut på kommunes nettside.

Det er tjenestekontoret som tildeler omsorgsboliger. De tildeler også de tjenestene hver enkelt beboer har behov for, og gir individuelle vedtak.

Når bolig er tildelt, er det boligkontoret som lager husleiekontrakt, og sørger for utlevering av nøkler og hjelper til med visning av leiligheten.

Kontaktinformasjon

Vakttelefon Hjemsengveien 9,11,13

Telefon: 97 04 51 08

Vakttelefon Hjemsengveien 15

Telefon: 99 40 58 61

Bård Feltmann Aslesen
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 90 06 92 70
Linn HA Bjerkan
Leder
E-post
Telefon 40 91 19 55