Hjemsengveien omsorgsboliger

Våre omsorgsboliger er boliger som er tilpasset personer med hjelpebehov på grunn av helsesvikt. Boligen er beboeres hjem. Leieboer inngår en husleiekontrakt med Færder kommune og betaler husleie og strøm til kommunen. Alle beboere er ansvarlig for å ha egen innboforsikring.

Omsorgsboliger

Slik søker du

Når leiligheter er ledige, lyses de ut i avis, samt på Færder kommunes nettside.

Det er tjenestekontoret som tildeler omsorgsboliger. De tildeler også de tjenestene hver enkelt beboer har behov for, og gir individuelle vedtak.

Når bolig er tildelt, er det boligkontoret som lager husleiekontrakt, og sørger for utlevering av nøkler og hjelper til med visning av leiligheten.

Vakttelefon Hjemsengveien 9, 11, 13
Telefon 970 45 108
Vakttelefon Hjemsengveien 15
Telefon 994 05 861
Helen Jacobsen
Leder
E-post
Mobil 409 11 955
Linda Hagen Wang-Hansen
Fagkoordinator
E-post
Mobil 908 02 384
Bård Feltman Aslesen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 901 41 074