Trygg i Færder - vern av risikoutsatte voksne

Blir du utsatt for vold eller overgrep eller har du mistanke om at en over 18 år blir det? Da bør du kontakte kommunens TryggEst-team.

Person sett bakfra. Foto. - Klikk for stort bilde

Hva er TryggEst?

Færder kommune er en TryggEst-kommune. Det innebærer at kommunen har etablert et tverrsektorielt team som skal bidra til å sette fokus på å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Eksempler på personer som kan være særlig utsatt for vold og overgrep kan være personer med demens, fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse, rusproblemer, høy alder eller sykdom.

TryggEst-teamet i Færder kommune

TryggEst-teamet i Færder kommune består av representanter fra:

  • Tjeneste for psykisk helse og rus
  • Hjemmetjenesten
  • Flyktning- og integreringstjenesten
  • NAV
  • Miljøarbeidertjenesten

Kommunens TryggEst-team arbeider etter en modell som i Norge er forankret hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Arbeidet lokalt i Færder er politisk vedtatt og forankret i kommunens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Når kan jeg ta kontakt med TryggEst?

Det finnes mange former for vold og overgrep. Noen er synlige, mens andre er mindre synlige som for eksempel psykisk vold og økonomiske overgrep. Dersom du er bekymret for om noen blir utsatt for vold bør du kontakte TryggEst-teamet for å drøfte din bekymring. Du kan velge å være anonym. Ansatte i Færder kommune kan også
kontakte teamet.

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

TryggEst-teamet gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, i tillegg til å vurdere og iverksette tiltak.

Mobiltelefon. Foto. - Klikk for stort bilde

Kontakt

Du kan kontakte TryggEst-teamet i Færder kommune på telefonnummer:
91 17 39 79

Telefonen er bemannet på hverdager, kl. 09:00–14:00.

Mer informasjon om TryggEst

Du kan finne mer informasjon om TryggEst på bufdir.no.

Andre hjelpetilbud

Kontaktinformasjon

TryggEst-temaet
i Færder kommune

91 17 39 79

Telefonen er bemannet på hverdager, kl. 09:00–14:00