Dagsenter på Smidsrød helsehus

Dagsenteret er et dagtilbud til hjemmeboende som får vedtak fra tjenestekontoret. Alle søknader om dagtilbud går gjennom tjenestekontoretDagrehabiliteringstilbudet er tidsbegrenset til 6 ganger

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr våre brukere 2 måltider pr. dag, trening med fysioterapeut, sang/musikk, og diverse aktuelle aktiviteter. Vi tilbyr også transport til og fra dagtilbudet med egne- og tilpassede busser.