Ergoterapi for barn og unge

Fysio- og ergoterapitjenesten for alder 0-20 år. I Færder kommune er det to fysioterapeuter og en ergoterapeut lokalisert på helsestasjonen: Tinghaugveien 16, 3140 Nøtterøy. Kontaktes på 408 01 230.

Tjenestens mål

Tjenestens mål er gjennom tilrettelegging og behandling å sikre at barn og ungdom får mulighet til å være i aktivitet og få optimal deltagelse i skole/ barnehage og hverdagsliv.

Tjenesten jobber med barn, både individuelt og i grupper og på ulike arenaer som barnehage, skole, hjem, avlastningsbolig og samarbeider tett med mange ulike faggrupper. Tjenesten legger vekt på å veilede foreldre/barn og personale, gi behandling/trening og stimulering i forhold til funksjonsnivå og vurdere behov for videre henvisning.

Ergoterapeut for barn og unge

Ergoterapeut for barn og unge omfatter kartlegging og vurdering av barn og unges funksjon, trening i ferdigheter og daglige aktiviteter, rådgivning, utprøving og tilpassing av tekniske og hjelpemidler i bolig, barnehage og skole.

Kontaktinformasjon

Sorvor Dypedal Johansen Ergoterapeut 900 42 199
Ingunn Fredheim Auestad Ergoterapeut 953 04 137

Henvisningskjema til fysioterapi og ergoterapi for barn og unge 0 - 20 år. (PDF, 28 kB)

Kontaktinformasjon

Forebyggende helsetjenester barn og unge - ekspedisjon

Telefon: 40 80 12 30

Adresse

Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Inngang ved servicesenteret