Fysioterapi voksne og eldre

Fysioterapitilbudet omfatter behandlende og forebyggende helsearbeid i og utenfor institusjon til kommunens voksne innbyggere. I tillegg til de kommunale fysioterapeutene er det i Færder kommune fire fysikalske institutt.

Fysioterapeuten har som hovedoppgave å drive forebyggende og behandlende tiltak for hjemmeboende personer med vedtak på hjemmesykepleie. Behandlingen foregår i eget hjem og har som mål at personen, gjennom tilpasset og tilrettelagt trening, skal fungere best og lengst mulig i eget hjem. En forutsetning for at personer skal få tilbud om behandling hjemme, er at vedkommende ikke er i stand til å benytte seg av behandling på institutt. Oppfølgingen er tidsbegrenset. Fysioterapeuten driver også treningsgrupper i sal og basseng.

Tjenestens målsetting er:

  • Opprettholde eller bedre brukersmuligheter for å være i aktivitet.
  • Tilrettelegge og behandle for å oppnå optimal funksjonsevne ut fra brukers forutsetning

Egenandel kommunale fysioterapitjenester

Pasientene må betale egenandel for kommunale fysioterapitjenester i hjemmet.
Se tabell med oversikt over egenandeler.

Færder kommune har også avtale med følgende fysikalske institutt:

Teie Fysikalske Institutt

Ørsnesalleen 35, 3120 Nøtterøy
Telefon 33 32 02 24 

Med manuellterapeut:

Active Fysioterapi og manuellterapi

Danholmen 3, 3128 Nøtterøy
Telefon 33 32 36 70

Nøtterøy Fysikalske Institutt

Semsveien 8, 3140 Nøtterøy (Ny adresse fra 01.01.2021; Sjølyst 23, 3120 Nøtterøy )
Telefon 33 38 38 00

Tjøme helseklinikk 

Rødsgata 42, 3145 Tjøme
Telefon 33 30 38 73

 

 

Elise Falch Hillestad
Spesialfysioterapeut
E-post
Mobil 975 28 503