Fysioterapi voksne og eldre

Fysioterapitilbudet omfatter behandlende og forebyggende helsearbeid i og utenfor institusjon til kommunens voksne innbyggere. I tillegg til de kommunale fysioterapeutene er det i Færder kommune fire fysikalske institutt.

Fysioterapeuten har som hovedoppgave å drive forebyggende og behandlende tiltak for hjemmeboende personer med vedtak på hjemmesykepleie. Behandlingen foregår i eget hjem og har som mål at personen, gjennom tilpasset og tilrettelagt trening, skal fungere best og lengst mulig i eget hjem. En forutsetning for at personer skal få tilbud om behandling hjemme, er at vedkommende ikke er i stand til å benytte seg av behandling på institutt. Oppfølgingen er tidsbegrenset. Fysioterapeuten driver også treningsgrupper i sal og basseng.

Tjenestens målsetting er:

  • Opprettholde eller bedre brukers muligheter for å være i aktivitet.
  • Tilrettelegge og behandle for å oppnå optimal funksjonsevne ut fra brukers forutsetning

Egenandel kommunale fysioterapitjenester

Pasientene må betale egenandel for kommunale fysioterapitjenester i hjemmet.
Se tabell med oversikt over egenandeler.

Færder kommune har også avtale med følgende fysikalske institutt:

Teie Fysikalske Institutt

Ørsnesalleen 35, 3120 Nøtterøy
Telefon 33 32 02 24 

Med manuellterapeut:

Active Fysioterapi og manuellterapi

Danholmen 3, 3128 Nøtterøy
Telefon 33 32 36 70

Nøtterøy Fysioterapi

Sjølyst 23, 3120 Nøtterøy (Sjølystsentreret)
Telefon 41 76 43 82

Tjøme helseklinikk 

Rødsgata 42, 3145 Tjøme
Telefon 33 30 38 73

Elise Falch Hillestad
Spesialfysioterapeut
E-post