Brukerundersøkelser - psykisk helse og rus

Færder kommune er opptatt av å gi sine innbyggere et best mulig tilbud. Det er derfor viktig å vite hvordan våre tjenestemottakere opplever kvaliteten på den tjenesten som ytes. Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert annet år, og resultatene brukes i kommunens kvalitetsarbeid.

Brukerundersøkelse 2022

Brukerundersøkelse - psykisk helse og rus 2022 (PDF, 311 kB)