Psykisk helseteam

Psykisk helseteam i Færder kommune gir primært tilbud til voksne fra 18 år og oppover, som har utfordringer knyttet til sin psykiske helse. Teamet er tverrfaglig og består av ansatte med utdanning og kompetanse innen helse og sosialfag.

Vi tar utgangspunkt i den enkeltes behov og tilbyr individuell og psykososial oppfølging, samt kognitiv tilnærming med fokus på bedret helse og økt livsmestring.

Vi vektlegger brukermedvirkning «Hva er viktig for deg?». Det er også viktig for oss at du føler trygghet og tillit til at vi sammen med deg jobber mot et felles mål.

Dette er noe av det vi jobber med:

 • Endringsfokusert veiledning
 • Individuelle samtaler
 • Kortvarig psykisk helsehjelp (KPH)
 • Koordinere hjelpetiltak og individuelle planer.
 • Assistert selvhjelp 
 • Tankevirus          
 • Drop-in:
  • tirsdager kl.12:00
  • forebygge psykisk strev
  • veilede/informasjon om veien videre
  • uten henvisning

Besøksadresse

Teamet har fast base i Tinghaugveien 17, 1. etasje på Borgheim (Gamle Tinghaug), men drar på hjemmebesøk ved behov. 

Telefon: 41 41 06 96

Slik søker du

Gjennom første samtale kartlegges den enkeltes behov. Videre tilbys eventuelt støtte- og veiledningssamtaler og oppfølging basert på individuelle behov. 

Fyll inn søknadsskjemaet og send til Tjenestekontoret.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Tjeneste for psykisk helse og rus

Telefon: 41 41 06 96

Lena Sjølie
Leder/virksomhetsleder
E-post

Adresse

Tinghaugveien 17, 3140 Nøtterøy