Rusteam

Rusteamet i Færder kommune gir primært tilbud til voksne fra 18 år og oppover. Teamet er tverrfaglig og består av ansatte med utdanning og kompetanse innen helse og sosialfag.

Rusteamet kan henvise videre til egnet behandlingsopplegg i spesialisthelsetjenesten (dersom det er behov for dette). 

Vi tar utgangspunkt i den enkeltes behov og jobber ut fra ulike perspektiver:

  • Relasjonsarbeid. Verdien av relasjonsarbeid er ofte avgjørende for å komme i posisjon og få enkelte til å ville motta helse- og sosialtjenester.
  • Pakkeforløp. Vi henviser og følger opp, før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten.
  • Koordinering. Vi holder oversikt over de ulike hjelpeinstansene som er inne i en sak og samarbeider med disse.
  • Oppsøkende. Vi jobber oppsøkende mot de som trenger tilsyn eller strever med å møte til avtaler hos oss. Vi oppsøker også personer vi mottar bekymringsmeldinger på.
  • Stabilisering. Mange har sammensatte og komplekse utfordringer. Vi jobber med at utfordringer sorteres før det fokuseres på rusreduksjon.
  • Skadereduserende tilnærming der det ikke er målsetting om rehabilitering og rusfrihet. Målet er å begrense skadeomfang og ivareta best mulig livskvalitet og verdighet.

Besøksadresse

Teamet har fast base i Tinghaugveien 17, 1. etasje på Borgheim (Gamle Tinghaug).

Slik søker du

Gjennom første samtale kartlegges den enkeltes behov. Videre tilbys eventuelt støtte- og veiledningssamtaler og oppfølging basert på individuelle behov. 

Fyll inn søknadsskjemaet og send til Tjenestekontoret.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Tjeneste for psykisk helse og rus

Telefon: 41 41 06 96

Adresse

Tinghaugveien 17, 3140 Nøtterøy