Generelt bålforbud fra 15. april til 15. september

I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill (herunder bl.a. engangsgrill, bålpanner og andre kokeapparater med brennstoff), i eller i nærheten av skog og annen utmark. Vi minner også om at det er forbudt å grille/brenne bål direkte på svaberg.

Bål. Foto. - Klikk for stort bilde

Det er likevel lov å tenne opp mindre "kaffebål" der bålet åpenbart ikke kan starte brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken eller har regnet i lang tid. Husk at du alltid må være sikker på at bålet er helt slukket når du forlater det. Du kan også grille på stranden og i vannkanten langs fjorden på kysten. Det må skje i svært god avstand fra skog og vegetasjon. Du må ta hensyn til vindretningen. Nå på våren kan en gnist være nok til at dødt gress fra i fjor antenner.

Det er lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Oppsummert

Bålskade på svaberg. Vestfold Interkommunale Brannvesen
  • Du kan grille eller brenne kaffebål i strandkanten om det garantert ikke fører til brann. Vind og avstand til brennbart må være med i din vurdering.
  • Det er forbudt å brenne/grille på bart fjell, fordi svabergene skaller av. Dermed ødelegger du den mer enn 9 000 år gamle overflaten, polert fram under siste istid. 
  • Tenner du bål, har du alt ansvar, også for å slokke bålet fullstendig før du forlater det.
  • Brannvesenet gir ingen tillatelser, det er du selv som må vurdere faren og ta ansvaret.

All bruk av ild kan bli forbudt

Når brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan all bruk av ild forbys alle steder utendørs i kommunen. Om et slik forbud innføres vil det bli kommunisert i media og på våre nettsider.

Lokal forskrift 

Færder kommune har også en lokal forskrift som forbyr all åpen brenning, hjemlet i forurensningsloven. 

Formålet er å forhindre forurensning og helseproblemer som følge av åpen brenning og brenning av avfall. Kommunen eller politiet er myndighet.

Forskriften gir åpning for at det etter søknad i særlige tilfeller kan gis dispensasjon. Søknaden skal være skriftlig, og være mottatt hos kommunen senest 14 dager før planlagt brenning.

Dispensasjonssøknad fra forskrift om åpen brenning

Unntakene fra forbudet i lokal forskrift om åpen brenning

  1. Åpen brenning på grillinnretninger, brenning av rent trevirke i utepeiser, og «kaffebål» brukt i tradisjonelt friluftsliv. Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
  2. Bål, bålpanner og grillinnretninger til rekreasjon i utmark fra 16. september til 14. april, når dette ikke medfører fare for brann. Det forutsettes at brenningen ikke gir varige skader på naturen, slik som på bart fjell og svaberg.
  3. Faste bålplasser og grillsteder som er godkjente av kommunen.
  4. Brenning av sankthansbål 23. juni eller tilstøtende helg.
  5. Landbruksnæringen: brenning av kvist fra jordekanter og frukthager der dette er en del av landbruksdriften. Det forutsettes at dette skjer i samme område som ryddingen blir foretatt. Slik brenning skal meldes på forhånd til brannvesenets alarmsentral, Sør-Øst 110 IKS (tlf. 333 14 110).

110 tar også i mot registrering fra publikum generelt

Registrering av lovlige bål/brenning, kan gjøres direkte til 110-sentralen av ansvarlig melder/påtenner. Mer informasjon finner du på sorost110.no

Bålregler for Færder nasjonalpark

Forskrift for Færder nasjonalpark

5.5 Bålbrenning
a) Bålbrenning er kun tillatt i anlegg laget spesielt for dette, eller på løsmasser uten vegetasjon.
b) Brenning av avfall etter hogst og rydding i forbindelse med tiltak etter § 3 pkt. 2.2 d, pkt. 2.3 a og b kan skje iht. forvaltningsplan, jf. § 5.
Bålbrenning må ikke skje så nær vegetasjon, svaberg eller annet fast fjell at det forårsaker skade. I hele nasjonalparken er bruk av grill direkte på underlaget forbudt.