Dette skjer i Færder

I Færder kommune er det mange kulturtilbud i regi av kommunen, lag og foreninger. Her kan du lese om det som skjer i Færder og nærliggende steder.

Følg med på sosiale medier

Kulturenheten i kommunen kan følges på Facebook. I arrangementsoversikten er det lagt ut flere kultur-, idretts- og friluftslivsarrangementer i regi av kommunen og lag og foreninger.

  • Lag og foreninger som ønsker sitt arrangement med i kalenderen på Facebook må sette Færder kultur som "medarrangør" og arrangementet blir lagt til arrangementsoversikten.

Biblioteket

Her kan du få en oversikt over arrangementene på Tønsberg og Færder bibliotek

Færder kulturskole

Færder kulturskole har et bredt undervisningstilbud innen musikk, visuell kunst, teater og dans.

Nøtterøy Kulturhus

Arrangementer på Nøtterøy Kulturhus kan du lese mer om her.

Visit Vestfold

Visit Vestfold har en god oversikt over hva som skjer flere steder i vestfolddelen av fylket.

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en nettside med oversikt over aktivitetstilbud for barn og unge i hele landet.