Fond, stiftelser og offentlige midler til anlegg, utstyr, aktivitet, inkludering og arrangement

Det finnes mange fond, stiftelser og andre ordninger som gir penger til ulike prosjekter. Dette kan være til forskjellige anleggstyper, utstyr, arrangementer, inkludering og andre aktiviteter.

Fond og stiftelser 

Under følger forslag til fond og stiftelser med midler til anlegg, utstyr og aktivitet:

Søknadsfristene er varierende.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige lag og foreninger er samlet her: Tilskudd.no

Momskompensasjon på varer og tjenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet fordeler hvert år momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfrist er 1.september.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. For mer informasjon og søknadsskjema, følge denne linken.

Vestfold fylkeskommune

Norges idrettsforbund og særforbund

Gjennom Norges idrettsforbund og særforbundene finnes det flere tilskuddsordninger:

  • Samlet oversikt over tilskuddsordninger for idrettslag: Oversikt.
  • Tilskudd til blant annet utstyr og allidrett. Les mer her.
  • Oversikt over diverse fond, stiftelser og legater til idrett for mennesker med nedsatt funksjonevne (paraidrett). Klikk her.
  • Det kan søkes om lån av utstyr til paraidrett via enkelte særforbund (ikke alle har denne ordningen). Ta kontakt med særforbund her.
  • Det kan søkes om personlige aktivitetshjelpemidler til paraidrett via NAV. Les mer her.

Lokale aktivitetsmidler (LAM-midler)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. LAM midlene fordeles av Færder idrettsråd. Les mer om ordningen her.

Vestfold og Telemark idrettskrets

Idrettskretsen har en oversikt over tilskuddsordninger. Les mer her (se fanen "tilskudd" øverst på siden) .

Tilskuddsordninger for friluftsliv

Foruten spillemiddelordningen finnes det flere tilskuddsordninger for anleggsprosjekter og aktivitetstiltak innen friluftsliv.

Les mer om ordningene under:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser kan søke om Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. 

Tore Birkeland
Rådgiver
E-post
Telefon 97 04 48 75