Verdifull transport

Formålet med Verdifull transportkampanje er å bedre holdninger til bruk av sikkerhetsutstyr i trafikken og til trafikksikkerhet generelt hos medlemmer, ledere, trenere/instruktører og foreldre som er tilknyttet lag/foreninger.

Færder kommune har vedtatt en nullvisjon - null skadde og drepte i trafikken. Visjonen bygger på et delt ansvar. Kommunen har ansvar for å utforme transportsystemer slik at det fremmer riktig adferd hos trafikantene. Trafikantene må ta sin del av ansvaret ved å følge lover og regler, og å opptre aktsomt.

Tore Birkeland
Rådgiver
E-post
Telefon 97 04 48 75