Grafisk profil

Færder kommune ønsker å møte omgivelsene og innbyggerne på en gjenkjennelig og enhetlig måte. Den grafiske profilen en viktig del av kommunens identitet og skal være synlig og tydelig på alle typer materiell.

Rettigheter og kontakt

All ekstern bruk av Færder kommunes grafiske profil skal godkjennes av kommunikasjonsavdelingen i Færder kommune. Her kan du også få råd og veiledning i bruken.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsleder Helen Kristina Wedberg  på e-post helen.kristina.wedberg@faerder.kommune.no eller telefon 954 50 716.

Grafisk profilhåndbok

Færder kommunes grafiske profil er presentert i en egen håndbok (PDF, 11 MB). Her gis det eksempler på bruk av profilen på ulike flater. En profilhåndbok kan ikke dekke alle framtidige anvendelser. Ved behov for råd om hvordan dette skal praktiseres, ta kontakt.
 

Kommunevåpen

Guri Banggren Sando
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 97 02 65 40