Inspektør i kulturskolen, korpsdirigent for aspiranter og juniorer i Tjøme skolemusikk, lærer på messinginstrumenter

Øystein Sjøvaag Heimdal
Det beste med jobben min er at jeg har varierte arbeidsoppgaver, og at jeg daglig får oppleve barn og unges mestringsglede.

Fortell om jobben din

Jobben min er veldig variert, men handler mest om musikkundervisning. Jeg underviser barn og ungdom som spiller messinginstrumenter; trompet, horn, trombone, baryton og tuba. I tillegg dirigerer jeg aspirant- og juniorkorpset til Tjøme skolemusikk. Undervisningen foregår på ettermiddag og kveldstid, både på kulturskolen og rundt på forskjellige barneskoler i Færder kommune. Jeg underviser både enkeltelever og grupper.

Jeg har også en deltidsstilling som inspektør i kulturskolen. I denne stillingen jobber jeg med administrasjon av vår undervisning og daglige drift. I tillegg planlegger jeg og har ansvar for gjennomføringen av en del av kulturskolens større arrangementer. 

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

Jeg starter som regel dagen med litt administrasjon, enten på kulturskolen eller hjemme. Da gjør jeg inspektøroppgaver, i tillegg til at jeg planlegger undervisning. Hvis jeg har tid prøver jeg også å øve litt trompet, da det er viktig at jeg har en god spilleform så jeg kan være et godt forbilde for mine elever.

Tidlig på ettermiddagen begynner jeg å undervise, enten grupper eller enkeltelever. Noen dager har jeg ganske mange elever, mens jeg andre dager har få. Hver tirsdag har jeg også korpsøvelse på kvelden. 

Jeg har varierte arbeidsdager, med mye ulike oppgaver som skal gjøres. I tillegg er jeg involvert i prosjekter i grunnskolene, og er en del ute på «oppdrag». Men det er noe av det som er fint med jobben, det er ikke så lett å beskrive en «typisk» arbeidsdag.

Hvorfor søkte du stillingen?

Jeg søkte stilling i kulturskolen fordi vi hadde bestemt oss for å flytte fra Oslo til Tjøme. Jeg fikk først en liten stilling, og så har jeg heldigvis fått muligheten til å utvide etter hvert.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg har varierte arbeidsoppgaver, og at jeg daglig får oppleve barn og unges mestringsglede. 

Hva er utfordrende med jobben din?

Det er utfordrende at barn og ungdom (og voksne) shopper fritidstilbud. Dermed må vi hele tida jobbe med rekruttering, markedsføring og omdømmebygging. Og det går noen ganger på bekostning av jobbing med fag. Men vi liker jo utfordringer også, så vi prøver oss stadig på nye prosjekter for å være synlige.

Våre ledige stillinger finner du her