Pedagogisk leder, Vestskogen barnehage

Heidi Oltmanns
Det beste med jobben min er at jeg kan gjøre en forskjell i et barns liv. Å få gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre, som viser tillit og trygghet gir gode følelser.

Fortell om jobben din

Jobben min er å lede en avdeling med 16 barn i alderen 1-4 år, i tett samarbeid med to flotte, flinke og erfarne fagarbeidere. Jeg har hovedansvar for at planer som lages gjennomføres, i samsvar med barnehagens mål. Hos oss skal alle barn og foreldre føle seg sett og hørt. Og alle på avdelingen, både barn og voksne, skal oppleve å ha meningsfulle dager.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

En typisk arbeidsdag starter med å møte hyggelige medarbeidere, for så å ta imot barn og foreldre, og se og høre hvordan barnet har det denne morgenen.

På et par timer er alle barn og voksne på plass. Lyd, aktivitet og tempo er som det skal være når 16 barn leker, skravler, ler og kanskje gråter litt. I løpet av en dag får jeg brukt de fleste av mine sider som menneske og pedagog. Det er mye glede og humor, trøst, tilby et fang med gode armer og klemmer, være en tydelig og bestemt voksen- alltid med omsorg og kjærlighet. Jeg må lytte, spørre, og vise interesse og nysgjerrighet. Så trenger jeg administrativ tid til å planlegge en foreldresamtale og skrive plan for neste måned, eller det er et ledermøte med andre pedagoger. Dette kan være noe som skjer en helt vanlig dag. Travle, men innholdsrike, gode og ulike dager hver dag.

Hvorfor søkte du stillingen?

Denne ped.leder stillingen søkte jeg i 1992. Da jobbet jeg i Tønsberg kommune, og ønsket å jobbe i den kommunen jeg bor i.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg kan gjøre en forskjell i et barns liv. Å få gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre, som viser tillit og trygghet gir gode følelser. Det gjelder også spesielt barn med ulike utfordringer og behov.

Jeg er heldig som kan jobbe i team, samarbeide og diskutere for å få den beste barnehagen. Det å se at barn kan leke, samarbeide og har fått venner- og i tillegg lærer nye ting, gir meg en trygghet om at de er bedre rustet til skolen.

Hva er utfordrende med jobben din?

Det mest utfordrende med jobben min må være at dagen har for få timer til å gjøre alt det bra vi gjør sammen med barna våre.

Våre ledige stillinger finner du her