Renholder/vikar leder hjemmerenhold

Loan Thi My Nguyen
Det beste med jobben min er at jeg bidrar til å gjøre hverdagene til brukerne litt bedre.

Fortell om jobben din

Jobben som renholder i hjemmerenholdsavdelingen består av å utføre renholdsoppdrag etter bestilling fra tjenestekontoret i Færder kommune som beskrevet i vedtak fra tjenestekontoret. Lov om sosiale tjenester §§ 4-3, 4-2a. praktisk bistand, lovpålagt oppgave. Jeg har også et vikariat som leder for hjemmerenhold. Vi utfører også ekstrabestillingen etter kundes behov. Som leder sørger jeg for at alle våre team for sin daglige vaktliste, samtidig som jeg planlegger ferieavvikling og holder kontakt med våre kunder.

Hvordan er en typisk arbeidsdag?

Jeg starter som regel dagene med å sjekke e-posten og våre systemer for internmeldinger. Vi har også en telefon som kundene kan nå oss på om de skulle ønske å komme i kontakt med oss. De dagene jeg jobber ute hos kundene, så starter jeg med å se på planen for dagen. Slik får jeg oversikt over hvor jeg skal, når og til hvem. Deretter pakker jeg bilen. Alt vi bruker av utstyr har vi med oss i bilen. Jeg vil si at mine dager er veldig varierte.

Hvorfor søkte du stillingen?

Jeg søkte på denne stillingen som renholder fordi jeg ønsket å komme ut i arbeidslivet etter at jeg hadde flyttet til Norge og vært hjemme noen år med barna mine. Jeg så også på det som en fin måte å lære meg det norske språket på.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg bidrar til å gjøre hverdagene til brukerne litt bedre. Jeg har også veldig gode kolleger og vi lærer av hverandre hver eneste dag.

Hva er utfordrende med jobben din?

Kundegruppen vår er veldig stor og brukerne vi besøker har ulike behov. Det kan være utfordrende å tilpasse seg de ulike kundegruppene vi er i kontakt med i det daglige.

Våre ledige stillinger finner du her