Påbygg

Påbygg er en konstruksjon oppå eksisterende bygg. Du ønsker eksempelvis å heve taket for å innrede loftet eller bygge en ark. Dette er søknadspliktig til kommunen, og stiller mer krav til teknisk kompetanse. Ønsker du et påbygg må du derfor ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden din til kommunen.

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Merk at det kan gjelde andre regler for påbygg dersom din eiendom omfattes av en reguleringsplan. Dette vil typisk være begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at påbygget er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser finner du i kommunens kartsystem eller  ved å ta kontakt med teknisk sektor, telefon 408 21 599.

Tilbygg

Ønsker du å bygge på siden av eksisterende bygg, f.eks. å utvide stuen din, så kalles dette et tilbygg i loven. Du kan søke om tilbygg som er under 50 m² selv. Større tilbygg krever profesjonelt foretak. Se veiledning for tilbygg for mer informasjon.
 

Kontaktinformasjon

Byggesak

Telefon: 47 67 31 80

onsdag kl. 11:30–14:30
fredag kl. 11:30–14:30

E-post:
postmottak@faerder.kommune.no

Besøksadresse:
Gipø Øst
Hjemsengveien 7
3140 Nøtterøy

Ekspedisjonen ligger i 2. etasje

Postadresse:
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy