Tilbygg

Tilbygg er å bygge på siden av eksisterende bygg, f.eks. å utvide stuen din. Ønsker du i stedet å bygge oppå eksisterende bygg, må du søke på et påbygg.

Følgende kan du stå ansvarlig for selv

Dersom du kan si ja til alle disse punktene, kan du stå ansvarlig for tiltaket og søke kommunen selv:

  • Ett enkelt tilbygg.
  • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m².

Følgende krever kvalifisert foretak

Må du si nei på noen av kulepunktene ovenfor, så må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Noen råd om prosjektering av tilbygg:

Kontaktinformasjon

Byggesak

Telefon: 47 67 31 80

onsdag kl. 11:30–14:30
fredag kl. 11:30–14:30

E-post:
postmottak@faerder.kommune.no

Besøksadresse:
Gipø Øst
Hjemsengveien 7
3140 Nøtterøy

Ekspedisjonen ligger i 2. etasje

Postadresse:
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy