Ambulerende skjenkebevilling - lukket arrangement

Du må søke om ambulerende bevilling hvis du skal ha et lukket arrangement/sluttet selskap, der det er forhåndsinviterte, og du ikke tar inngangspenger/cover.

Ambulerende bevillinger brukes ofte ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler.

Det kan gis ambulerende bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 til skjenkesteder som kun har ordinær bevilling for kun gruppe 1, under forutsetning av at det skjenkes til et sluttet selskap.

Søknad om ambulerende skjenkebevilling - lukket arrangement

Informasjon om ambulerende skjenkebevilling - lukket arrangement