Salgsbevilling

Driver du butikk og ønsker å selge drikke med over 2,5 volumprosent alkohol, må du søke om salgsbevilling fra den kommunen butikken ligger i. Det gis som hovedregel bevilling til salg av alkohol i gruppe 1: Drikk som inneholder mellom 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.  Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjon eller kiosk.

Søknad om salgsbevilling

Informasjon om salgsbevilling