Serveringsbevilling

Den som skal etablere og drive serveringssted av mat og/eller drikke må søke serveringsbevilling hos kommunen.

Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.  

Søknad om serveringsbevilling

Informasjon om serveringsbevilling