Skjenkebevilling for en enkeltanledning - åpent arrangement

Hvis du skal ha et arrangement som er åpent for allmennheten, på et sted uten skjenkebevilling innendørs eller utendørs, må du søke om skjenkebevilling for en enkeltanledning.

Eksempler på når skjenkebevilling for en enkeltanledning kan være aktuelt er; konserter, festivaler, teater og show, der du ønsker å ta inngangspenger/cover. Kravet om bestått kunnskapsprøve gjelder ikke dersom det søkes om bevilling for en enkeltanledning.

Søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning (åpnet arrangement)

Informasjon om skjenkebevilling for enkeltanledning