Skjenkebevilling

Dersom du skal starte en virksomhet (for eksempel restaurant) med servering av alkohol må du du søke alminnelig skjenkebevilling. Søknad om skjenkebevilling sendes til den kommunen hvor skjenkingen skal skje – av den juridiske enheten med det økonomiske ansvaret. Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges dersom vilkårene for å få bevilling for øvrig er oppfylt. Et avslag skal alltid begrunnes.

Ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet, for eksempel i en bar eller på en restaurant. Skjenking krever både serverings- og skjenkebevilling.

Søk om skjenkebevilling

Informasjon om skjenkebevilling